Skip to main content

Tot hier

Studio Pai is er voor overlevers, voor iedereen die moeilijk om hulp vraagt of juist op kwetsbare momenten de aansluiting mist. Voor al die mensen die leven vanuit de instelling: ik red me wel. Misschien herken je jezelf hierin.

Of je nu ergens vastloopt, copingmechanismen hebt aangeleerd na early life stress of als pogingen op fysiek vlak steeds mislukken - je hoeft niet langer de schijn op te houden of anderen om de tuin te leiden. Je kunt je balans hervinden. En je hoeft het niet alleen te doen.
Tea reikt leefstijladviezen aan en is jouw toeverlaat. Op jouw manier, in jouw tempo en met gezonde nieuwe inzichten en gewoonten beland je weer op het fijnste pad. Dankzij de doortastende blik van Tea kies je de route zonder omwegen, in echt contact met elkaar.

Duidelijke uitingen van onbalans zijn burn-out, slaapproblemen, verstoord eetgedrag en fysieke pijn. Ook hechtingsproblematiek, vermoeidheid, moeite met loslaten en grenzen aangeven, tonen aan dat je de regie over een positief leven bent kwijtgeraakt, kort of lang geleden.

Voor iedereen die op enige wijze vastloopt, biedt Studio Pai begeleiding, coaching en leefstijladviezen.

Gespecialiseerd in KOPP-coaching

Vanuit een intrinsieke beweegreden zet Tea haar kennis en ervaringsdeskundigheid in om Kinderen van Ouder(s) met Psychi(atri)sche Problemen bij te staan en toeverlaat te bieden.

Wie als kind een veilige en gezonde basis heeft gemist, moet zelf alle zeilen bijzetten om zich te ontwikkelen en alles wat zich in het leven aandient het hoofd te bieden. Met vallen en opstaan leer je jezelf manieren aan die op dat moment waardevol zijn om te overleven: copingmechanismen.

Op latere leeftijd blijkt vaak dat die coping niet meer werkt voor je.

Veel mensen met een KOPP-achtergrond hebben moeite met het voelen van hun lichaam, voelen en uiten van emoties, herkennen en bewaken van grenzen. Tea kent, herkent en erkent de problemen die je ervaart wanneer je een KOPP-achtergrond hebt. Ze helpt je duurzaam verder, richting een gezonde balans.

Wil je meer weten?